Stamtræet til den moderne dans

Sort dans, jazz. Part 1. Afrikansk musik

Sort dans, jazz. Part 2. Fra Afrika til Den nye Verden

Sort dans, jazz. Part 3. Fra folkeligt til professionelt

Sort dans, jazz Part 4. Sort dans som kunstart

Dans fra renæssance til nutid.

Marius Petipa og La Bayadére

Dancing girls, barfodsdans og "negerdans"

Les Ballets Russes

Sylfiden 175 år

Gades brudevals

Krop og ånd i teaterhistorien

Neumeier besat af Nijinskij

Den Kongelige Danske Ballet fra 1748 til 1985. (1).

Den Kongelige Danske Ballet fra 1748 til 1985. (2).

Den Kongelige Danske Ballet fra 1748 til 1985. (3).

Den Kongelige Danske Ballet fra 1748 til 1985. (4).

Den Kongelige Danske Ballet fra 1985 til 2008. (5).

Den Kongelige Danske Ballet fra 1985 til 2008. (6).

Baggrund for stamtræet over den moderne dans

Skemaet stammer fra en gammel bog "Modern Dance-The Pioneers" af Olga Maynard fra 1965, som jeg engang købte i et antikvariat i England.

Selve idèen med at skrive om pionererne indenfor den moderne dans på dansk fik jeg i 1982, da jeg sad med en anden bog i hænderne hentet hjem fra det amerikanske bibliotek. Jeg havde i lang tid søgt noget om emnet på de almindelige biblioteker og der var på det tidspunkt intet at hente. Efter mine mange år i England havde jeg efterhånden opkøbt en del bøger i "Dance Books" som lå i Cecil Court ved Leicester Square, men det lod ikke til at man herhjemme nogensinde havde hørt om f.eks Ruth St. Denis og Ted Shawn, hvorimod Isadora Duncan var mere kendt.

Ved at have trænet i Laban systemet i England under lærere, der igen var blevet undervist af Laban, opdagede jeg, at jeg selv på forunderlig vis havde været del af en historisk epoke. Fra 1982 begyndte jeg derfor at læse om Isadora Duncan, Loie Fuller, Ruth St. Denis og mange andre. Der var dog et navn som blev med at gå igen i disse bøger og det var navnet "Delsarte". Hvem var Delsarte?

Hos Dance Books fandt jeg en bog skrevet af Ted Shawn kaldet "Every Little Movement", som er en bog om Francois Delsarte. Her fandt jeg mange interessante svar på, hvordan det hele startede, og der var referencer til andre gamle bøger skrevet af henholdsvis Delsarte og Genevieve Stebbins, som jeg hentede hjem fra det Kongelige Bibliotek.

Da jeg fandt stamtræet i Olga Maynards bog fik jeg en helt klar ide om, hvordan Delsarte havde haft indflydelse både på den moderne dans i Europa og i Amerika på samme tid af historien. Da jeg læste "Dansens æstetik og historie" på universitetet, beskæftigede vi os med scenedans fra hofballetten til balletten i dag, men den moderne dans' historie blev ikke gennemgået på samme måde og det synes jeg var synd.

Den moderne dans har jo ikke kun en historie indenfor scenedans, den rækker også langt ind i uddannelsesessystemet i udlandet; herhjemme kæmper vi i øjeblikket en brav kamp om at få dansen godkendt på skolerne. Jeg selv blev uddannet i England, hvor faget "music and movement" er en del af skemaet i underskolen og "movement and dance" er på skemaet i mange secondary schools. Jeg håber at mange flere herhjemme får kendskab til dans i uddannelsen i de kommende år.

I skemaet ser man, hvordan Delsartes (1811-1871) indflydelse forgrener sig ned gennem dansehistorien, som dog kun går til 1964. Derefter bliver det de "postmoderne" dansere, der kommer til at gøre sig gældende, men det er emnet for fremtidige artikler.

Ingrid Brynjølfsson